جستجو برای

فهرست آثار يک مدیر دوبلاژ یا سرپرست گویندگان 

 

جهت دسترسی به نتیجه مناسب و مورد نظر ، موارد ذیل را در درج نام مدیر دوبلاژ برای جستجو رعايت فرمائید

- نام مدیر دوبلاژ را بشکل فارسی درج کنید
- نام مدیر دوبلاژ را بشکل کامل بنویسید ( نام و نام خانوادگی)
- بین نام و نام خانوادگی ، فاصله بگذارید
- اسامی مدیر دوبلاژ باید بشکلی که عرف است درج گردد (مثلا لازم نیست نوشته شود "منوچهر اسماعیلی کرمانشاهی". بلکه همان منوچهر اسماعیلی کفایت میکند. و یا لازم نیست نوشته شود ابوالفضل بهرام زند. بلکه همان بهرام زند کافی است)
- درصورتی که یک مدیر دوبله در اسم یا فامیل دارای نام دیگری نیز هست ابتدا یکی از نامها (بشکل کامل) و در صورت عدم دسترسی به پاسخ ، نام دوم را جستجو نمائید (مانند مانی یا محمد خواجوی)