با ظهور و عمومی شدن اینترنت در ایران از سال 1376 و 1377 در ایران مبلحث دوبله فیلم به فارسی از رسانه های نوشتاری که تحت عنوان جراید شناخته میشوند به دنیای نت و اینترنت و اینترانت هم کشیده که بعدها از چنین فضائی با عنوان فضای مجازی یاد شد. اولین مبحث دوبله در نت در سال 1378 در سایتی با محتوای فاروم و گفتگو با عنوان ایرانکلیک مطرح شد که نگارنده هم در آن جمع حضور داشت. فاروم ایران کلیک (ایرانکلیک) فضائی گفتمان محور با مباحث مختلف سیاسی ، مذهبی ، هنری و ورزشی بود. ایرانکلیک شاید اولین فاروم فارسی بود که پس از یکی دوسال از رواج اینترنت در ایران پا به عرصه مجازی گذاشته بود. در طول آن یکی دو سال گفتگوها صرفا از طریق چت بود و عمده مباحث چت ها به ارتباطاتی بود که پس از قرنها در ایران روی احوالپرسی و آغاز ارتباط دو جنس مخالف متمرکز میشد و طبیعی است در آن فضای تازه شکل گرفته کسی بدنبال طرح مباحث هنری یا دوبله هر مبحث دیگری نبود. در سایت ایرانکلیک بیشترین مباحث در مناظرات مذهبی و دینی متمرکز بود اما در این بین برای اولین بار من مبحث دوبله را که پس از نیم قرن در سال 1374 ( درست 4 سال پیش از آن) در ماهنامه فیلم مطرح شده بود به فضای جدید مجازی انتقال دهم.

اولین صحبتی که درخصوص دوبله شد اشاره من به گویندگی خسرو خسروشاهی بجای ابوالفضل پورعرب در یکی از فیلمهایش بود که بشدت مورد تخطئه یکی از خانمهای حاضر در فاروم قرار گرفت با این لحن که " یعنی شما میگید صدای ابوالفضل پور عرب در فلان فیلم صدای خودش نیست؟! جمع کن آقا بساطتتو. من بخاطر صدای قشنگ پور عرب در آن فیلم عاشقش شدم بعد شما میگی این صدا صدای کس دیگه ایه؟! مگه میشه صدا رو عوض کرد؟! اصلا چرا باید صدا رو عوض کرد؟! صدای پورعرب به این خوبی. اینی که گفتی اسمش چی بود؟ خسرو؟! این چیکاره س این وسط؟ صدابرداره؟ صدای پورعرب رو صاف کرده؟ متوجه نشدم چیکار کرده! ... " و از این دست صحبتها.

در واقع در آن سالها میزان آشنائی جوانان با دوبله در حد صفر بود. فیلمهای ایرانی بجای خود ، حتی پس از یک عمر دیدن فیلمهای خارجی و شنیدن صداهای ایرانی نتوانسته بود جوانان را به جستجوی کسانی که پشت پرده آن اصوات پنهان و مستطر بودند راغب کند. عده معدودی از منتقدین سینما که عمدتا در مجلات قلم میزدند بعلاوه عده دیگری که سالها پیشتر به جرگه علاقمندان و طرفداران دوبله پیوسته بودند و عمدتا مسن هم بودند در آن مقطع دوبله را میشناختند و بس. خیل جوانانی که امروزه در کنار علاقمندی به سینما علاقه خاصی به دوبله نیز دارند عمدتا از اوایل دهه 80 و عده معدودتری از اواسط دهه 70 هجری با دنیای صدا و اصوات انسانی در سینما ارتباط برقرار کردند.